D’aistrigh an tArdeaspag Seán Mac Éil an chuid is mó d’amhráin Thomáis Uí Mhórdha go Gaeilge sa 19ú haois. Seo thíos aistriúchán as leabhar Mhic Éil a foilsíodh san Irish American, 13ú Samhain, 1858.

Archbishop John McHale translated most of Thomas Moore’s songs to Irish in the 19th century. Here below is a translation from McHale’s book which was published in the Irish American, 13th November, 1858.

THE MINSTREL BOY
Fonn – Mórín [sic]

Do thriall chum catha óg-laoch na rann,
Lár námhad Éireann ársaighe;
Lann athar fáisgthe air go teann,
A n-aoinfheacht lé n-a chláirsigh
A thír na n-dán! Ar an laoch-cheóil grinn
Dá m-beidheadh an saoghal dod dhaoradh,
Tá aon chruit amháin lé do mholadh go binn,
‘S aon lann amháin lé do shaoradh.

Do thuit an bárd ach má thuit go fóill,
Bhidh a chroidhe neamh-eaglach, tréanmhar,
Is raob sé téada cláirsighe an cheóil,
Do scuab sé an trá bhidh séanmhar;
Is dubhairt: ní mhillfidh cuing do ghuch
A chruite chaoin na bh-fear saora,
Is ní cluinfear go h-eug do lán-bhinn sruth,
Lár bruide is bróin na tíre.

The Minstrel Boy
Thomas Moore (1779-1852)

The minstrel boy to the war is gone,
In the ranks of death you’ll find him;
His father’s sword he hath girded on,
And his wild harp slung behind him;

“Land of Song!” cried the warrior bard,
(Should) “Tho’ all the world betrays thee,
One sword, at least, thy rights shall guard,
One faithful harp shall praise thee!”

The Minstrel fell! But the foeman’s steel
Could not bring that proud soul under;
The harp he lov’d ne’er spoke again,
For he tore its chords asunder;

And said “No chains shall sully thee,
Thou soul of love and brav’ry!
Thy songs were made for the pure and free
They shall never sound in slavery!

Foinse/Source: http://www.smo.uhi.ac.uk/gaeilge/corpus/amhrain/og-laoch_na_rann.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s