Físeáin ar na Briathra Neamhrialta | The Irregular Verbs

An Modh Ordaitheach | The Imperative Mood https://www.youtube.com/watch?v=882FZ184qzg&ab_channel=Gaelchult%C3%BArTeoranta An Aimsir Chaite | Past Tense https://www.youtube.com/watch?v=8KJTkJEfvU8&ab_channel=Gaelchult%C3%BArTeoranta An Aimsir Láithreach | Present Tense https://www.youtube.com/watch?v=O5FwSi930XA&ab_channel=Gaelchult%C3%BArTeoranta An Aimsir Fháistineach | Future Tense https://www.youtube.com/watch?v=rQKohuK7NZo&ab_channel=Gaelchult%C3%BArTeoranta

Téarmaí Matamaitice

https://youtu.be/3AARliqpQAk Suimiú. Addition  Suimigh na huimhreacha. Add the numbers.  A trí móide a naoi sin a dó dhéag. Three plus nine is twelve.  Móide. Plus.  Dealú. Subtraction. Bain 5 ó 10, dealaigh 5 as 10. Subtract 5 from 10 A hocht lúide a trí, sin a cúig. Eight minus three equals five  Lúide. Minus  Roinnt. … Continue reading Téarmaí Matamaitice

Gnáthchomhrá | Basic Phrases for Common Conversations

https://www.youtube.com/watch?v=BDQve3JKHTE Tá an físeán seo dírithe orthu siúd ar mian leo feabhas a chur ar a gcumas mionchomhrá a dhéanamh as Gaeilge ag ócáidí sóisialta. Tá comhrá bréige san áireamh. This video is geared towards those who want to brush up on useful phrases for small talk at social events. Includes a mock conversation. Dia … Continue reading Gnáthchomhrá | Basic Phrases for Common Conversations

Acmhainní Éisteachta | Listening Resources

Stáisiúin Raidió | Radio Stations Podchraoltaí | Podcasts Físeáin | Videos Cláracha Teilifíse | TV Programmes Closleabhair | Audio Books Stáisiúin Raidió | Radio Stations Raidió na Gaeltachta Raidió Fáilte Raidió na Life Raidió Rí-Rá Podchraoltaí | Podcasts Físeáin | Videos Cláracha Teilifíse | TV Programmes C U Burn(ENG subtitles) 1916 Seachtar na Cásca(ENG subtitles) … Continue reading Acmhainní Éisteachta | Listening Resources

Coinnle na nAingeal – Carúl Nollag | A Christmas Carol

https://youtu.be/hzN_lClCAhM Coinnle na nAingeal | The Angels' Candles - Siobhán Ní Mhaoildhia Seo daoibh mo leagan féin den charúl Nollag seo. Tá sé bunaithe ar an dán Oíche Nollag le Máire Mhac an tSaoi. Níl a fhios agam cé a chum an ceol. Here is my own version of this Christmas Carol. It's based on … Continue reading Coinnle na nAingeal – Carúl Nollag | A Christmas Carol

“The Minstrel Boy” as Gaeilge!

https://youtu.be/DOi-C550pC4 D'aistrigh an tArdeaspag Seán Mac Éil an chuid is mó d'amhráin Thomáis Uí Mhórdha go Gaeilge sa 19ú haois. Seo thíos aistriúchán as leabhar Mhic Éil a foilsíodh san Irish American, 13ú Samhain, 1858. Archbishop John McHale translated most of Thomas Moore's songs to Irish in the 19th century. Here below is a translation … Continue reading “The Minstrel Boy” as Gaeilge!

Ag tógáil do pháistí le Gaeilge | Raising Children with Irish

Ó Ghlúin go Glúin Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil le Údarás na Gaeltachta http://www.udaras.ie Ó Ghlúin go Glúin / Raising Children with Irish is a short video compiled by Údarás na Gaeltachta to encourage and support parents who wish to make Irish their family language. As Gaeilge https://www.youtube.com/watch?v=SsniYjT0IGY In English https://www.youtube.com/watch?v=Ufswpe_C3kg