Nollaig Shona! Happy Christmas!

cárta nollag 2017

Advertisements

Oisrí le hAnton Chekhov (sliocht) | Oysters in Irish | А.П. Чехов. Устрицы

Seo daoibh sliocht as gearrscéal leis an údar clúiteach, Anton Chekhov.

Here is an excerpt from a short story by the renowned author, Anton Chekhov.

Sa bhliain 1939, sa chnuasach Anton tSechobh, Gearrscéalta, Cuid 1, a foilsíodh an t-aistriúchán Gaeilge seo thíos le Maighréad Nic Mhaicín. Tá caighdeánú áirithe déanta ar an téacs.

This translation by Maighréad Nic Mhaicín was first published in 1939 in the collection titled Anton tSechobh, Gearrscéalta, Cuid 1. The text has been somewhat standardised.

Téacs iomlán/Complete text in Irish: https://www.aistear.ie/uploadedfiles//OISR%C3%8D.pdf

The same excerpt from Oysters, by Anton Chekhov, in English:

“I need no great effort of memory to recall, in every detail, the rainy autumn evening when I stood with my father in one of the more frequented streets of Moscow, and felt that I was gradually being overcome by a strange illness. I had no pain at all, but my legs were giving way under me, the words stuck in my throat, my head slipped weakly on one side . . . It seemed as though, in a moment, I must fall down and lose consciousness.”

Full text in English: http://www.eldritchpress.org/ac/jr/020.htm

А.П. Чехов. Устрицы по-ирландски

Dioplóma Iarchéime/M.Sc./Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán | Europus

Dioplóma Iarchéime/M.Sc./Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

á reáchtáil ag Europus i gcomhar le

Údarás na Gaeltachta agus GMIT

Cúrsa 6 mhí i gCarna i gConamara

Ag tosú lár Dheireadh Fómhair 2016

Agallamh agus scrúdú scríofa ar iarrthóirí agus roghnú randamach i gcás an iomarca iarrthóirí.

Gan aon táille

Iarratais roimh 14 Deireadh Fómhair go

Europus, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Gach eolas ó Europus 091 595492, aine @europus.ie

Bláthanna | Flowers

Bláthanna_Flowers

Ós rud é gur tús Mhí na Bealtaine é, Mí na Maighdine Muire agus Mí na mBláth dá bharr, shíl mé go mbeadh sé tráthúil na bláthanna is coitianta in Éirinn a chur ar fáil.

As it is the beginning of the month of May, Mary’s month and therefore the month of flowers, I thought it appropriate to present to you the most common flowers in Ireland.


Léine Mhuire: “Cuckoo flower (Cardamine pratensis)” (CC BY-ND 2.0) by  Deanster1983 who’s mostly off for a while

Nóinín: “Daisies” (CC BY 2.0) by  Fimb

Lus Mór: “foxglove” (CC BY 2.0) by  huggleperson

 Caisearbhán: “dandelions” (CC BY 2.0) by  bob_jenkins

 Fearbán: “Buttercup” (CC BY-ND 2.0) by  Deanster1983 who’s mostly off for a while

 Seamair Chapaill: “_MG_1322a Red clover” (CC BY-ND 2.0) by  greenleaf 80

 Seamair Bhán: “White Clover” (CC BY-SA 2.0) by  randihausken

 Sabhaircín: “Primrose (Primula vulgaris)” (CC BY-SA 2.0) by  Peter O’Connor aka anemoneprojectors

 Lus Míonla: “Star and web” (CC BY 2.0) by  A_Peach

Tip #2: Seek correction!

1 (2)

You can read the first part of this series here.

Learning a language is not easy, not even for little children who are learning their mother tongue. I am sure you can remember a time when you embarrassed yourself as a child by unknowingly pronouncing a word wrong in your native language and thus leading to guffaws from those within earshot.

Or what of the time you made a hilarious description of something because you didn’t know the word for it? We all make mistakes. The important thing is to not let your mistakes discourage or distract you. More important still is that you learn from your mistakes. Many people seem to be of the opinion that once you have blundered, you will automatically be immune to making the same mistake again.

Nothing could be further from the truth. Most people make mistakes without even knowing it. That’s where your tutor can be of immense help. Tutors do not want to oppress their students by interrupting them endlessly and pointing out all their mistakes and try to correct them, there and then. Nevertheless, any tutor worth his salt will make a mental list of the students major mistakes and then inform him of them at the soonest suitable time. The student, however, must be willing to accept these corrections, even if he is an advanced learner.

Leid #2: Iarr ceartúcháin!

2 (2)

Is féidir an chéad chuid sa tsraith a léamh anseo.

Is é ceann de na slite is fearr chun aon ábhar a fhoghlaim ná ceisteanna a chur ar dhuine a bhfuil an freagra ar eolas acu. Seo cúis iontach chun múinteoir a fháil mar beidh sí in ann do cheisteanna teanga a fhreagairt.

Bíonn aon mhúinteoir mhaith in ann duine a chur ar an eolas faoi gnéithe gramadaí nó cultúrtha nach dtuigeann sé agus bíonn sí sásta taighde a dhéanamh, más gá, agus bíonn sé ar a cumas freagra sásúil a thabhairt.

Ar an ábhar sin, ní cóir go mbeadh drogall ar aon dhalta a oiread ceisteanna agus ar mhaith leis a chur faoi fhuaimniú focail áirithe, faoin athrú a thagann ar bhrí abairte mar thoradh ar mhalartú comhréire nó faoi stair nath cainte nó seanfhocail.

Ná dearmad, níl tú ag cur as don mhúinteoir má cuireann tú go leor ceisteanna uirthi ach go bhfuil tú ag cur leis an eolas atá agat ar an teanga atá á foghlaim agat.