Blog / Blag

Dioplóma Iarchéime/M.Sc./Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán | Europus

Dioplóma Iarchéime/M.Sc./Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

á reáchtáil ag Europus i gcomhar le

Údarás na Gaeltachta agus GMIT

Cúrsa 6 mhí i gCarna i gConamara

Ag tosú lár Dheireadh Fómhair 2016

Agallamh agus scrúdú scríofa ar iarrthóirí agus roghnú randamach i gcás an iomarca iarrthóirí.

Gan aon táille

Iarratais roimh 14 Deireadh Fómhair go

Europus, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Gach eolas ó Europus 091 595492, aine @europus.ie

An Samhradh | Summer

An samhradh

 Cé go bhfuil an samhradh ag teacht chun deiridh, níl deireadh leis na laethanta saoire go fóill!

Though Summer is coming to a close, the holidays have not ended yet!


Vacation nightcap” (CC BY-SA 2.0) by  beltzner

Camping” (CC BY-SA 2.0) by  tetue

 huckleberry ice cream” (CC BY 2.0) by  calamity_sal

Sortez couvert” (CC BY-SA 2.0) by  Sunfox

 

 

Bláthanna | Flowers

Bláthanna_Flowers

Ós rud é gur tús Mhí na Bealtaine é, Mí na Maighdine Muire agus Mí na mBláth dá bharr, shíl mé go mbeadh sé tráthúil na bláthanna is coitianta in Éirinn a chur ar fáil.

As it is the beginning of the month of May, Mary’s month and therefore the month of flowers, I thought it appropriate to present to you the most common flowers in Ireland.


Léine Mhuire: “Cuckoo flower (Cardamine pratensis)” (CC BY-ND 2.0) by  Deanster1983 who’s mostly off for a while

Nóinín: “Daisies” (CC BY 2.0) by  Fimb

Lus Mór: “foxglove” (CC BY 2.0) by  huggleperson

 Caisearbhán: “dandelions” (CC BY 2.0) by  bob_jenkins

 Fearbán: “Buttercup” (CC BY-ND 2.0) by  Deanster1983 who’s mostly off for a while

 Seamair Chapaill: “_MG_1322a Red clover” (CC BY-ND 2.0) by  greenleaf 80

 Seamair Bhán: “White Clover” (CC BY-SA 2.0) by  randihausken

 Sabhaircín: “Primrose (Primula vulgaris)” (CC BY-SA 2.0) by  Peter O’Connor aka anemoneprojectors

 Lus Míonla: “Star and web” (CC BY 2.0) by  A_Peach

Tip #2: Seek correction!

1 (2)

You can read the first part of this series here.

Learning a language is not easy, not even for little children who are learning their mother tongue. I am sure you can remember a time when you embarrassed yourself as a child by unknowingly pronouncing a word wrong in your native language and thus leading to guffaws from those within earshot.

Or what of the time you made a hilarious description of something because you didn’t know the word for it? We all make mistakes. The important thing is to not let your mistakes discourage or distract you. More important still is that you learn from your mistakes. Many people seem to be of the opinion that once you have blundered, you will automatically be immune to making the same mistake again.

Nothing could be further from the truth. Most people make mistakes without even knowing it. That’s where your tutor can be of immense help. Tutors do not want to oppress their students by interrupting them endlessly and pointing out all their mistakes and try to correct them, there and then. Nevertheless, any tutor worth his salt will make a mental list of the students major mistakes and then inform him of them at the soonest suitable time. The student, however, must be willing to accept these corrections, even if he is an advanced learner.

Leid #2: Iarr ceartúcháin!

2 (2)

Is féidir an chéad chuid sa tsraith a léamh anseo.

Is é ceann de na slite is fearr chun aon ábhar a fhoghlaim ná ceisteanna a chur ar dhuine a bhfuil an freagra ar eolas acu. Seo cúis iontach chun múinteoir a fháil mar beidh sí in ann do cheisteanna teanga a fhreagairt.

Bíonn aon mhúinteoir mhaith in ann duine a chur ar an eolas faoi gnéithe gramadaí nó cultúrtha nach dtuigeann sé agus bíonn sí sásta taighde a dhéanamh, más gá, agus bíonn sé ar a cumas freagra sásúil a thabhairt.

Ar an ábhar sin, ní cóir go mbeadh drogall ar aon dhalta a oiread ceisteanna agus ar mhaith leis a chur faoi fhuaimniú focail áirithe, faoin athrú a thagann ar bhrí abairte mar thoradh ar mhalartú comhréire nó faoi stair nath cainte nó seanfhocail.

Ná dearmad, níl tú ag cur as don mhúinteoir má cuireann tú go leor ceisteanna uirthi ach go bhfuil tú ag cur leis an eolas atá agat ar an teanga atá á foghlaim agat.

Leid #1: Bí fiosrach!

2

Seo dhuit comhairle uaim a chabhróidh leat sochar níos mó a bhaint as an am a chaitheann tú le do mhúinteoir. Tá tuilleadh leideanna le teacht!

Leid #1: Bí fiosrach!

Is é ceann de na slite is fearr chun aon ábhar a fhoghlaim ná ceisteanna a chur ar dhuine a bhfuil an freagra ar eolas acu.

Seo cúis iontach chun múinteoir a fháil mar beidh sí in ann do cheisteanna teanga a fhreagairt. Bíonn aon mhúinteoir mhaith in ann duine a chur ar an eolas faoi gnéithe gramadaí nó cultúrtha nach dtuigeann sé agus bíonn sí sásta taighde a dhéanamh, más gá, agus bíonn sé ar a cumas freagra sásúil a thabhairt.

Ar an ábhar sin, ní cóir go mbeadh drogall ar aon dhalta a oiread ceisteanna agus ar mhaith leis a chur faoi fhuaimniú focail áirithe, faoin athrú a thagann ar bhrí abairte mar thoradh ar mhalartú comhréire nó faoi stair nath cainte nó seanfhocail.

 dearmad, níl tú ag cur as don mhúinteoir má cuireann tú go leor ceisteanna uirthi ach go bhfuil tú ag cur leis an eolas atá agat ar an teanga atá á foghlaim agat.

Tip #1: Be curious!

Be Curious

Here’s the first language learning tip I have to offer. More to come!

Tip #1: Be curious!

One of the best ways to learn is to ask questions.

A good reason for finding a tutor is to have someone who will answer your linguistic questions. A good tutor will be able to inform you on your grammatical and cultural queries and will be willing and capable of researching, if needs be, and giving a satisfactory answer.

Therefore, a student should never be reluctant to ask as many questions as he desires about the pronunciation of a certain word, the change in meaning of a sentence because of an alteration in syntax or the historical context to a saying or proverb.

Remember, asking many questions is not a means of harassing a tutor but of progressing in knowledge of the language one is learning.

An chaoi a íoctar as na ceachtanna

Dóibh siúd atá ag iarraidh a fháil cén chaoi a íoctar as na ceachtanna:

Tá sé éasca íoc as na ceachtanna le PayPal.

Dá mba rud é go bhfuil cuntas PayPal agat:
Cuir seoladh ríomhphoist do chuntas PayPal chugam, le do thoil. Seolfaidh PayPal ríomhphost oifigiúil chugat ina mbeidh treoruithe faoin gcaoi a íocfaidh tú as na ceachtanna.

Mura bhfuil cuntas PayPal agat:
Ní fadhb ar bith é mura bhfuil cuntas PayPal agat. Cuir do ghnáth seoladh ríomhphoist chugam. Seolfaidh PayPal ríomhphost oifigiúil chugat ina mbeidh treoruithe faoi gcaoi a íocfaidh tú as na ceachtanna le do chárta creidmheasa nó dochair.

Íoctar as na ceachtanna ceacht ar cheacht nó seachtain i ndiaidh seachtaine.

Braitheann an praghas ar riachtanais an dalta agus ar chúiseanna eile. Pléitear an costas i rith an chéad ranga.

Ná dearmad go bhfuil an chéad cheacht saor in aisce!

How payments are made

For those who wish to know how lessons are paid for:

It’s easy to pay with PayPal.

Those who have a PayPal account:
Please supply me with your PayPal account email address (the email address to which you receive notifications from PayPal) You will then receive an official email from PayPal with instructions on how to pay for your lessons.

Those who do not have a PayPal account:
No problem if you do not have a PayPal account. Simply supply me with your usual email address. You will then receive an official email from PayPal with instructions on how to pay for your lessons using your credit or debit card.

Lessons are paid for on a lesson by lesson base or week by week.

The price depends on the student’s needs and on other factors. Payment is arranged during the first lesson.

Don’t forget, the first lesson is free!

Here we go!

Here’s the first post on my new blog. Just thought I’d state the obvious.

I hope to publish articles here on different issues that pertain to education and the learning process. I will also publish any news I may have about the lessons I offer.

Don’t hesitate to leave a comment under the posts. I would love to hear your opinion. Don’t be shy!

Siobhán (pronounced Shoe-AWn)