Suimiú. Addition 

Suimigh na huimhreacha. Add the numbers. 

A trí móide a naoi sin a dó dhéag. Three plus nine is twelve. 

Móide. Plus. 


Dealú. Subtraction.

Bain 5 ó 10, dealaigh 5 as 10. Subtract 5 from 10

A hocht lúide a trí, sin a cúig. Eight minus three equals five 

Lúide. Minus 


Roinnt. Division

Roinn sé ar a trí Divide six by three / divide three into six.

100 roinnte ar a 5. 100 divided by 5.

A seacht roinnte ar a dó cothrom le trí, fuílleach a haon. Seven divided by two equals three, remainder one.


Iolrú. Multiplication. 

50 iolraithe faoina 5 / 50 méadaithe faoina 5. 50 multiplied by 5.

Iolraigh a cúig faoi chaoga. Multiply five by fifty.

Téarmaí breise