Terms and Conditions

Téarmaí agus Coinníollacha

Terms and conditions

Cancellation of online lessons

If you wish to cancel your lesson, please send an email to siobhan.ni.m@outlook.com and wait for my email to confirm the cancellation. The lesson maybe rescheduled if so wished or you can decide to reclaim your payment.

Cealú ranganna ar líne

Dá mba rud é gur mian leat do cheacht a chur ar cheal, seo ríomhphost chugam ag siobhan.ni.m@outlook.com agus fan go dtí go bhfaighidh tú ríomhphost uaim a chinnteoidh go bhfuil sé curtha ar cheall. Is féidir an ceacht a chur ar athlá más maith leat nó is féidir leat d’airgeadh a iarraidh ar ais.

Lateness for online lessons

Please be on time for your lessons. I will wait a maximum of 20 minutes. If you have not arrived within 20 minutes, I will go offline on Skype. The balance maybe transferred to another agreed date or you can receive a complete refund if you do not wish to take any further lessons.

Moille

Bí in am do na ranganna. Fanfaidh mé ar feadh 20 nóiméad ar a mhéid. Mura bhfuil tú tagtha i ndiaidh 20 nóiméad, éireoidh mé as líne ar Skype. Is féidir an a chur ar aghaidh chuig an chéad dáta socraithe eile nó is féidir an t-airead a aisíoc ina iomlán mura dteastaíonn uait aon cheachtanna eile a dhéanamh.

Teacher cancellations

If the case occurs that I am unavailable as a result of unforeseen circumstances and must cancel a lesson, I will contact the student as soon as possible and reschedule the lesson.

Ranganna curtha ar cheal leis an múinteoir

Sa chás nach mbeinn ar fáil le haghaidh ranga de bharr cúinsí gan choinne agus go mbeadh sé orm an rang a chur ar cheal, rachaidh mé i dteagmháil leis an dalta chomh luath agus b’fhéidir liom agus shocróinn dáta eile le haghaidh an cheachta.

Behaviour during lessons

Inappropriate behaviour will not be tolerated. As a result, the lesson will end immediately and not be refunded.

Iompar i rith ranganna

Ní fulaingeofar aon mhí-iompar i rith an ranga. Cuirfear an ceacht ar ceal ar an toirt agus ní aisíocfar é.

Advertisements