I am afraid I am currently booked out and am not taking on any new students at this time. 

Faraor, tá mo sceideal lán agus mar sin níl mé in ann glacadh le daltaí nua faoi láthair.

The first lesson is free

Tá an chéad cheacht saor in aisce

Every lesson will be tailored to your needs. Each lesson lasts 60 minutes.

Cuirfidh mé gach ceacht in oiriúint duit. Tá gach ceacht 60 nóiméad ar fad.

€16 per hour (discounts available)

€16 in aghaidh na huaire (lascaine le fáil)

Parents are more than welcome to accompany their children at no extra cost.

Tá fáilte mhór roimh thuismitheoirí ranganna a thógáil in éindí lena bpáiste gan a thuilleadh costais.

(You can also book by sending me an email, if you so wish) (Is féidir leat ceacht a chur in áirithe trí ríomhphost a sheoladh chugam, más maith leat)

If you do not receive a reply within 24 hours, please contact me by email.

Muna bhfaigheann tú freagra laistigh de 24 uair, seol r-phost chugam.