The first lesson is free

Tá an chéad cheacht saor in aisce

Every lesson will be tailored to your needs. Each lesson lasts 60 minutes.

Cuirfidh mé gach ceacht in oiriúint duit. Tá gach ceacht 60 nóiméad ar fad.

€16 per hour (discounts available)

€16 in aghaidh na huaire (lascaine le fáil)

Parents are more than welcome to accompany their children at no extra cost.

Tá fáilte mhór roimh thuismitheoirí ranganna a thógáil in éindí lena bpáiste gan a thuilleadh costais.

Book your lesson

Cuir ceacht in áirithe

Book your lesson in three easy steps. All you need to do is Step 1 if you are booking your first lesson.

Tóg trí chéim simplí chun do cheacht a chur in áirithe. Ní gá ach Céim 1 a dhéanamh dá mba rud é gur é do chéad cheacht.

Note: please book at least 24hrs beforehand!

Tabhair faoi d’aire! Cuir do rang 24 uair an chloig roimh ré ar a laghad, le do thoil!

Step 1 / Céim 1 (You can also book by sending me an email, if you so wish) (Is féidir leat ceacht a chur in áirithe trí ríomhphost a sheoladh chugam, más maith leat)

Please wait until you have receive a reply from me before you go on to Step 2. If you do not receive a reply within 12 hours, please contact me by email.

Fan go dtí go bhfaigheann tú freagra uaim roimh go dtéann tú ar aghaidh chuig Céim 2.

Step 2: Pay with PayPal.

Those who have a PayPal account:
Please supply me with your PayPal account email address (the email address to which you receive notifications from PayPal) You will then receive an official email from PayPal with instructions on how to pay for your lessons.

Those who do not have a PayPal account:
No problem if you do not have a PayPal account. Simply supply me with your usual email address. You will then receive an official email from PayPal with instructions on how to pay for your lessons using your credit or debit card.

Céim 2: Íoc as le PayPal.

Dá mba rud é go bhfuil cuntas PayPal agat;
Cuir seoladh ríomhphoist do chuntas PayPal chugam, le do thoil. Seolfaidh PayPal ríomhphost oifigiúil chugat ina mbeidh treoruithe faoi gcaoi a íocfaidh tú as na ceachtanna.

Mura bhfuil cuntas PayPal agat:
Ní fadhb ar bith é mura bhfuil cuntas PayPal agat. Cuir do ghnáth seoladh ríomhphoist chugam. Seolfaidh PayPal ríomhphost oifigiúil chugat ina mbeidh treoruithe faoi gcaoi a íocfaidh tú as na ceachtanna le do chárta creidmheasa nó dochair.

Step 3:

Wait until you receive an email confirming the payment. Your lesson is now booked.

Céim 3:

Fan go bhfaighidh tú ríomhphost ina mbeidh daingniú íocaíochta. Tá do cheacht anois curtha in áirithe.

Advertisements