Coinnle na nAingeal | The Angels’ Candles – Siobhán Ní Mhaoildhia

Seo daoibh mo leagan féin den charúl Nollag seo. Tá sé bunaithe ar an dán Oíche Nollag le Máire Mhac an tSaoi. Níl a fhios agam cé a chum an ceol.

Here is my own version of this Christmas Carol. It’s based on the poem Oíche Nollag by Máire Mhac an tSaoi. I don’t know who composed the melody.

Scrollaigh síos chun mé a chloisteáil ag léamh focail an charúil.

Scroll down to hear me reciting the lyrics.

Coinnle na nAingeal – Carúl Nollag

Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha,
Tá fiacail an tseaca sa ghaoth ón gcnoc;
Adaigh an tine is téigh chun na leapa:
Luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht.

Fág an doras ar leathadh ina coinne,
An Mhaighdean a thiocfaidh is a Naí ar a hucht;
Deonaigh do shuaimhneas a ligean, a Mhuire,
Luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht.

Bhí soilse ar lasadh i dteach sin na haíochta,
Cóiriú gan chaoile, bia agus deoch,
Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda,
Ach luífidh Mac Dé ins an teach seo anocht.

The Angels’ Candles – A Christmas Carol

With the angels’ candles the sky is now dappled,
The frost on the wind from the hill has a bite,
Kindle the fire and go to bed,
The Son of God will lie in this house tonight.

Leave the door open for her,
The Virgin who’ll come with the Child on her breast,
Grant that you’ll rest here tonight, Holy Mary,
The Son of God will lie in this house tonight.

The lights were lit in that inn,
There were generous servings of food and drink,
For wool merchants, for silk merchants,
But the Son of God will lie in this house tonight.

Coinnle na nAingeal (á aithris) | The Angels’ Candles (recitation)

One thought on “Coinnle na nAingeal – Carúl Nollag | A Christmas Carol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s